Onze werking

Opgemaakt en goedgekeurd te Hasselt op 13 februari 2014.

Secretaris (Julia Vaes) en toenmalige voorzitter (Guy Motmans)